Giải bài 1.28 trang 19 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm x, biết:

a)\( - x + \dfrac{7}{4} = \dfrac{6}{5} - \dfrac{3}{4}\)

b)\(1 - 2x = \dfrac{9}{8} + \dfrac{7}{5}:\dfrac{2}{5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Rút gọn vế phải

-Áp dụng quy tắc chuyển vế.

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l} - x + \dfrac{7}{4} = \dfrac{6}{5} - \dfrac{3}{4}\\ \Rightarrow  - x = \dfrac{6}{5} - \dfrac{3}{4} - \dfrac{7}{4}\\ \Rightarrow  - x = \dfrac{6}{5} - \dfrac{{10}}{4}\\ \Rightarrow  - x = \dfrac{{24 - 50}}{{20}}\\ \Rightarrow  - x = \dfrac{{ - 26}}{{10}}\\ \Rightarrow x = \dfrac{{13}}{{10}}\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}1 - 2x = \dfrac{9}{8} + \dfrac{7}{5}:\dfrac{2}{5}\\ \Rightarrow 1 - 2x = \dfrac{9}{8} + \dfrac{7}{2}\\ \Rightarrow 1 - 2x = \dfrac{{9 + 28}}{8}\\ \Rightarrow 2x = 1 - \dfrac{{37}}{8}\\ \Rightarrow 2x = \dfrac{{ - 29}}{8}\\ \Rightarrow x =  - \dfrac{{29}}{8}:2\\ \Rightarrow x =  - \dfrac{{29}}{{16}}\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay