Bài tập trắc nghiệm trang 38, 39 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


Hàm số dạng này có một điểm cực đại tại x = 0 và đồng biến trên khoảng (-∞; b) với b ≤ 0. Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 0).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn các đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, D

Câu 1

Hàm số \(y =  - {{{x^4}} \over 2} + 1\) đồng biến trên khoảng:

A. (-∞; 0)            B. (1; +∞)          C. (-3; 4)              D. (-∞; 1)

Lời giải chi tiết:

Chọn A.

Hàm số dạng này có một điểm cực đại tại x  = 0 và đồng biến trên khoảng (-∞; b) với b ≤ 0. Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 0).

Câu 2

Với giá trị nào của m, hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó?

A. \(m =  - 1\)                                 B. \(m > 1\)       

C. \(m \in \left( { - 1;1} \right)\)                        D. \(m \le  - {5 \over 2}\) 

Lời giải chi tiết:

Chọn D

\(\eqalign{
& y' = {{ - x + 4x + 2m + 1} \over {{{\left( {2 - x} \right)}^2}}};\,y' \le 0\left( {x \ne 2} \right) \cr 
& \Leftrightarrow \Delta ' = 2m + 5 \le 0 \cr}\)

dấu “=” xảy ra nhiều nhất tại hai điểm, nên hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞; 2) và (2; +∞) khi \(m \le  - {5 \over 2}\).

Câu 3

Các điểm cực tiểu của hàm số  là:

A. \(x =  - 1\)                                  B. \(x = 5\)               

C. \(x = 0\)                                     D. \(x = 1,\,\,x = 2\) 

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Ta có \(y\left( 0 \right) = 2,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y\left( a \right) = {a^4} + 3{a^2} + 2 \ge 2\) với mọi a ≠ 0

Vậy hàm số có một điểm cực tiểu là x = 0.

Câu 4

Giá trị lớn nhất của hàm số  là:

A. 3                        B. 2                        C. -5                       D. 10

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Với mọi x ≠ 0 ta đều có \(y = {4 \over {{x^2} + 2}} \le {4 \over {0 + 2}} = 2\)

nên hàm số đạt giá trị lớn nhất khi x = 0 hay \(\mathop {\max y}\limits_R  = 2\).

Câu 5

Cho hàm số  

A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định;

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;+∞);

C. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định;

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;+∞).

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 6

Tọa độ giao điểm của đồ thị các hàm số \(y = {{{x^2} - 2x - 3} \over {x - 2}}\) và  là:

A. (2; 2)               B. (2; -3)              C(-1; 0)                D. (3; 1)

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Hàm số \(y = {{{x^2} - 2x - 3} \over {x - 2}}\) không xác định tại x = 2 nên phải loại (A), (B).

Thay x = 3 vào hàm số trên, ta được y(3) = 0. Mặt khác, hàm số thứ hai có giá trị là 4 khi x = 3, do đó loại (D). Vậy (C) là khẳng định đúng.


Câu 7

Số giao điểm của đồ thị hàm số \(y = \left( {x - 3} \right)\left( {{x^2} + x + 4} \right)\) với trục hoành là:

A. 2                        B. 3                        C. 0                         D. 1

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Vì \({x^2} + x + 4 > 0\) với mọi x nên phương trình \(\left( {x - 3} \right)\left( {{x^2} + x + 4} \right) = 0\) chỉ có một nghiệm là x = 3. Do đó, đồ thị của hàm số đã cho chỉ có một giao điểm với trục hoành.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.