Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


Đạo hàm của hàm số y = x(lnx - 1) là:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án A,B,C,D

Câu 1

Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:

A. 0 < a < 1, b > 1                           B. 0 < a < 1, 0 < b < 1

C. a > 1, b > 1                                  D. a > 1, 0 < b < 1.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 2

Hàm số \(y = {x^2}{e^{ - x}}\) tăng trong khoảng:

A. (-∞; 0)                                            B. (2; +∞)

C. (0; 2)                                                D. (-∞; +∞)

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 3

Hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} - 2mx + 4} \right)\) có tập xác định D = R khi:

A. m = 2                                              C. m > 2 hoặc m < -2

C. m < 2                                               D. -2 < m < 2.

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Câu 4

Đạo hàm của hàm số \(y = x\left( {\ln x - 1} \right)\) là:

A. \(\ln x - 1\)                                           B. \(\ln x\) 

C. \({1 \over x} - 1\)                                                D. 1

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 5

Nghiệm của phương trình \({\log _2}\left( {{{\log }_4}x} \right) = 1\) là:

A. 2                        B. 4                        C. 8                         D. 16

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Câu 6

Nghiệm của bất phương trình \({\log _2}\left( {{3^x} - 2} \right) < 0\) là:

A. x > 1                                                B. x < 1

C. 0 < x < 1                                        D. log3 2 < x < 1.

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Câu 7

Tập nghiệm của bất phương trình \({3^x} \ge 5 - 2x\) là:

A. [1; +∞)          B. (-∞; 1]            C. (1; +∞)          D. ∅

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 8

Hàm số \(y = {{\ln x} \over x}\)

A. Có một cực tiểu                          B. Có một cực đại

C. Không có cực trị                         D. Có một cực đại và một cực tiểu.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Sachbaitap.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài