Bài tập trắc nghiệm trang 134, 135 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


Đạo hàm của hàm số y = x(lnx - 1) là:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án A,B,C,D

Câu 1

Nếu \({a^{{{\sqrt 3 } \over 3}}} > {a^{{{\sqrt 2 } \over 2}}}\) và \({\log _b}{3 \over 4} < {\log _b}{4 \over 5}\) thì:

A. 0 < a < 1, b > 1                           B. 0 < a < 1, 0 < b < 1

C. a > 1, b > 1                                  D. a > 1, 0 < b < 1.

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 2

Hàm số \(y = {x^2}{e^{ - x}}\) tăng trong khoảng:

A. (-∞; 0)                                            B. (2; +∞)

C. (0; 2)                                                D. (-∞; +∞)

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 3

Hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} - 2mx + 4} \right)\) có tập xác định D = R khi:

A. m = 2                                              C. m > 2 hoặc m < -2

C. m < 2                                               D. -2 < m < 2.

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Câu 4

Đạo hàm của hàm số \(y = x\left( {\ln x - 1} \right)\) là:

A. \(\ln x - 1\)                                           B. \(\ln x\) 

C. \({1 \over x} - 1\)                                                D. 1

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Câu 5

Nghiệm của phương trình \({\log _2}\left( {{{\log }_4}x} \right) = 1\) là:

A. 2                        B. 4                        C. 8                         D. 16

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Câu 6

Nghiệm của bất phương trình \({\log _2}\left( {{3^x} - 2} \right) < 0\) là:

A. x > 1                                                B. x < 1

C. 0 < x < 1                                        D. log3 2 < x < 1.

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Câu 7

Tập nghiệm của bất phương trình \({3^x} \ge 5 - 2x\) là:

A. [1; +∞)          B. (-∞; 1]            C. (1; +∞)          D. ∅

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Câu 8

Hàm số \(y = {{\ln x} \over x}\)

A. Có một cực tiểu                          B. Có một cực đại

C. Không có cực trị                         D. Có một cực đại và một cực tiểu.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.