Bài: Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 - Tiết 5 trang 147 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống


Quan sát tranh và nêu nội dung từng tranh. Kể câu chuyện được thể hiện trong các tranh ở trên và đặt tên cho câu chuyện.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát tranh và nêu nội dung từng tranh.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh và xem tranh đó vẽ ai? Nhân vật trong tranh đang làm gì?

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: ông đang trồng cây

Tranh 2: khi cây đã lên thành cây con, ông thường bế cháu ra thăm

Tranh 3: cháu lớn hơn một chút, ông và cháu cùng nhau chăm sóc cây

Tranh 4: khi cây lớn và ra quả, ông và cháu cùng thu hoạch

Câu 2

Kể câu chuyện được thể hiện trong các tranh ở trên và đặt tên cho câu chuyện.

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài tập 1 để kể câu chuyện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu