Bài 14: Ôn chữ viết hoa T, U, Ư trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết tên riêng: Út Trà Ôn. Viết câu: Cần Thơ gạo trắng nước trong Ai đi đến đó lòng không muốn về.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Ôn chữ viết hoa T, U, Ư

Câu 1

Viết tên riêng: Út Trà Ôn

Lời giải chi tiết:

Em chủ động viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả

- Đây là tên riêng nên em cần phải viết hoa các chữ cái đầu của mỗi tiếng

Câu 2

Viết câu:

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về.

(Ca dao)

Lời giải chi tiết:

Em chủ động viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu