Bài 28: Đọc mở rộng trang 125 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đọc bài văn, bài thơ về đồ vật thông minh giúp con người trong công việc và viết phiếu đọc sách theo mẫu. Trao đổi với bạn về nội dung bài đã đọc.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc bài văn, bài thơ về đồ vật thông minh giúp con người trong công việc và viết phiếu đọc sách theo mẫu. 

Phương pháp giải:

Em tìm kiếm các bài đọc trong sách, báo, tạp chí,... 

Lời giải chi tiết:

Em có thể tham khảo một số bài đọc như: Rô-bốt đang đến gần cuộc sống, Rô-bốt ở quanh ta,... 

Câu 2

Trao đổi với bạn về nội dung bài đã đọc. 

Phương pháp giải:

Em lựa chọn bài đọc em yêu thích và trao đổi với bạn về suy nghĩ của mình. 

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập. 


Bình chọn:
3.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay