Bài 2: Ôn chữ viết hoa A, Ă, Â trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết tên riêng Đông Anh. Ai về thăm huyện Đông Anh. Nhớ thăm giếng Ngọc, Loa thành tiên xây.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên riêng Đông Anh

Lời giải chi tiết:

Em tự hoàn thành vào vở.

Chú ý: Viết hoa những chữ cái đầu của mỗi tiếng

Câu 2

Viết câu:

Ai về thăm huyện Đông Anh

Nhớ thăm giếng Ngọc, Loa thành tiên xây.

(Ca dao)

Phương pháp giải:

Câu đầu gồm 6 tiếng, em lùi vào 3 (hoặc 4) ô

Câu thứ hai gồm 8 tiếng, em lùi vào 2 ô

Lời giải chi tiết:

Em tự thực hiện vào vở.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm