Bài 14: Ôn chữ viết hoa E, Ê trang 63 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết tên riêng: Ê-đê. Viết câu: Ước gì em hóa thành mây Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Ôn chữ viết hoa E, Ê

Câu 1

Viết tên riêng: Ê-đê

Lời giải chi tiết:

Em chủ động viết vào vở.

Chú ý:

- Viết hoa chữ cái đầu

- Sau dấu gạch ngang không viết hoa.

Câu 2

Viết câu:

Ước gì em hóa thành mây

Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.

(Thanh Hào)

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập vào vở.

Chú ý:

- Với câu có 6 tiếng, em lùi vào 3 – 4 ô li

- Với câu có 8 tiếng, em lùi vào 1 – 2 ô li

- Viết hoa chữ cái đứng đầu mỗi câu thơ.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm