Bài 7: Kể chuyện Chó đốm con và mặt trời trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống


Nghe kể chuyện. Kể lại toàn bộ câu chuyện

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện.

Chó đốm con và mặt trời

(Theo 108 truyện đồng thoại nhỏ, sáng tạo lớn)

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh và nghe kể chuyện.

Câu 2

Kể lại toàn bộ câu chuyện

Phương pháp giải:

Em dựa vào các bức tranh và kể lại câu chuyện


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm