Bài 26: Ôn chữ viết hoa A, Ă, Â, Q trang 117 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết tên riêng: Hội An. Viết câu. Ai về phố cổ Hội An. Thêm yêu, thêm nhớ Quảng Nam quê mình.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên riêng: Hội An 

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa tên riêng. 

Câu 2

Viết câu:

Ai về phố cổ Hội An

Thêm yêu, thêm nhớ Quảng Nam quê mình.

(Việt Dũng)

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng. 

- Viết hoa tên riêng.


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay