Bài 2: Ôn chữ viết hoa O, Ô, Ơ trang 12 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết tên riêng: sông Ông Đốc. Viết câu: Ơn trời mưa nắng phải thì, Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên riêng: sông Ông Đốc

Lời giải chi tiết:

Em tự hoàn thành bài tập vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.

- Viết hoa tên riêng của dòng sông.

Câu 2

Viết câu:

Ơn trời mưa nắng phải thì,

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

(Ca dao)

 

Lời giải chi tiết:

Em tự hoàn thành bài tập vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu