Bài 18: Ôn chữ viết hoa V, X trang 85 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết tên riêng: Vạn Xuân. Viết câu: Gió đưa cành trúc la đà. Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên riêng: Vạn Xuân 

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết bài vào vở.

Khi viết tên riêng, viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng trong tên. 

Câu 2

Viết câu:

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

(Ca dao)

Lời giải chi tiết:

Em thực hiện viết câu vào vở.

Chú ý:

- Viết đúng chính tả.

- Viết hoa các chữ cái đầu dòng 

- Viết hoa tên riêng.


Bình chọn:
4.3 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay