Bài 11: Kể chuyện Đội viên tương lai trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống


Nghe kể chuyện. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, kể lại câu chuyện Đội viên tương lai. Nếu là Linh, khi phát hiện ra tờ đơn bị bẩn, em sẽ làm thế nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe kể chuyện.

Đội viên tương lai

(Tuệ Nhi)

Phương pháp giải:

Em lắng nghe cô giáo kể chuyện.

Câu 2

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, kể lại câu chuyện Đội viên tương lai.

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh và dựa vào các câu hỏi phía dưới để kể lại câu chuyện.

Câu 3

Nếu là Linh, khi phát hiện ra tờ đơn bị bẩn, em sẽ làm thế nào?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Nếu em là Linh, khi phát hiện tờ rơi bị bẩn, em sẽ viết lại cho sạch đẹp để nộp cho cô giáo.


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm