Bài 5 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 9


Đề bài

Chỉ số về độ thường gặp các loài trong quần xã là (chọn phương án trả lời đúng):

A. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã

B. Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã

C. Tỉ lệ % số địa điểm quan sát bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát

D. Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ số về độ nhiều, độ đa dạng, độ thường gặp chỉ mức độ phong phú, đa dạng về số lượng các loài trong quần xã.

Lời giải chi tiết

Chỉ số về độ thường gặp các loài trong quần xã là tỉ lệ % số địa điểm quan sát bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát.

Chọn đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 49. Quần xã sinh vật

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.