Bài 61. Luật Bảo vệ môi trường

Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 144,145,146 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 144,145,146 VBT Sinh học 9: Điền tiếp vào cột bên phải còn bỏ trống trong bảng 61.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 146 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 146 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 146 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 146 VBT Sinh học 9: Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 147 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 147 VBT Sinh học 9: Hãy liệt kê những hành động làm suy thoái môi trường mà em biết trong thực tế. Thử đề xuất cách khắc phục.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 147 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 147 VBT Sinh học 9: Mỗi học sinh cần phải làm gì để thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 147 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 147 VBT Sinh học 9: Về khai thác rừng, Luật Bảo vệ môi trường có quy định nào sau đây?

Xem lời giải