Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bình chọn:
4.6 trên 115 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 40 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 40 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 17.1 SGK và so sánh cấu tạo của ARN và ADN thông qua bảng 17.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 40 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 40 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 41 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 41 VBT Sinh học 9: Loại ARN nào có chức năng truyền đạt thông tin di truyền? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

Xem lời giải