Bài 40. Ôn tập phần Di truyền và biến dị

Bình chọn:
4.8 trên 111 phiếu
Bài mục I trang 87,88,89,90 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài mục I Hệ thống hóa kiến thức trang 87,88,89,90 VBT Sinh học 9: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng

Xem lời giải

Bài 1 mục II trang 190 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục II Câu hỏi ôn tập trang 90 VBT Sinh học 9: Hãy giải thích sơ đồ:

Xem lời giải

Bài 2 mục II trang 91 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục II Câu hỏi ôn tập trang 91 VBT Sinh học 9: Hãy giải thích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình.

Xem lời giải

Bài 3 mục II trang 91 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục II trang 91 VBT Sinh học 9: Vì sao nghiên cứu di truyền người phải có những phương pháp thích hợp? Nêu những điểm cơ bản của các phương pháp nghiên cứu đó.

Xem lời giải

Bài 4 mục II trang 91 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục II trang 91 VBT Sinh học 9: Sự hiểu biết về Di truyền học tư vấn có tác dụng gì?

Xem lời giải

Bài 5 mục II trang 91 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 5 mục II Câu hỏi ôn tập trang 91 VBT Sinh học 9: Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào.

Xem lời giải

Bài 6 mục II trang 91 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 6 mục II Câu hỏi ôn tập trang 91 VBT Sinh học 9: Vì sao nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong Sinh học hiện đại?

Xem lời giải

Bài 7 mục II trang 92 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 7 mục II Câu hỏi ôn tập trang 92 VBT Sinh học 9: Vì sao gây đột biến nhân tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống?

Xem lời giải

Bài 8 mục II trang 92 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 8 mục II Câu hỏi ôn tập trang 92 VBT Sinh học 9: Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hóa giống nhưng chúng vẫn được dùng trong chọn giống?

Xem lời giải

Bài 9 mục II trang 92 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 9 mục II Câu hỏi ôn tập trang 92 VBT Sinh học 9: Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Xem lời giải

Bài 10 mục II trang 92 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 10 mục II Câu hỏi ôn tập trang 92 VBT Sinh học 9: Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể và chọn lọc hàng loạt.

Xem lời giải