CHƯƠNG 4. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3,4,5,6 mục I trang 135,136,137 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3,4,5,6 mục I Nhận thức kiến thức trang 135,136,137 VBT Sinh học 9: Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu a, b, c…) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3…

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 137 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 137 VBT Sinh học 9: Hãy nêu các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4 mục I trang 138,139,140 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3,4 mục I Nhận thức kiến thức trang 138,139,140 VBT Sinh học 9: Vì sao giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 9: Tài nguyên không tái sinh và tài nguyên tái sinh khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III trang Củng cố hoàn thiện 138 VBT Sinh học 9: Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 9: Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 9: Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác (như tài nguyên đất và nước)?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 140 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 140 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 140 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 140 VBT Sinh học 9: Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 140 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 140 VBT Sinh học 9: Mỗi học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 141 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 141 VBT Sinh học 9: Tác dụng của thảm thực vật đối với đất và sinh vật khác là gì?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 141,142 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 141,142 VBT Sinh học 9: Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 143 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 143 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 143 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 143 VBT Sinh học 9: Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất, lấy ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 143,144 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 143,144 VBT Sinh học 9: Vì sao cần phải bảo vệ hệ sinh thái rừng? Nêu biện pháp bảo vệ.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 144 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144 VBT Sinh học 9: Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái biển? Nêu biện pháp bảo vệ.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 144 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144 VBT Sinh học 9: Hãy chứng minh rằng: nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú. Cần làm gì để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 144,145,146 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 144,145,146 VBT Sinh học 9: Điền tiếp vào cột bên phải còn bỏ trống trong bảng 61.

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 146 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 146 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 146 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 146 VBT Sinh học 9: Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất