CHƯƠNG 3. CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 123,124 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 123,124 VBT Sinh học 9: Chọn một hoặc một số nội dung ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c…) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 124 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 124 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 124 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 124 VBT Sinh học 9: Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của con người.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 125 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 125 VBT Sinh học 9: Hoàn thành nội dung trong bảng 53.2.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 125 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 125 VBT Sinh học 9: Săn bắt động vật hoang dã đã gây nên những hậu quả nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 mục I trang 125,126,127 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3,4,5 mục I Nhận thức kiến thức trang 125,126,127 VBT Sinh học 9: Quan sát các hình 54.1 SGK và điền tiếp vào bảng 54.1

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 128 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 128 VBT Sinh học 9: Hãy nêu các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 128 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 128 VBT Sinh học 9: Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 128,129 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 128,129 VBT Sinh học 9: Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 129 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 129 VBT Sinh học 9: Hãy lấy ví dụ minh họa

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 129 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 129 VBT Sinh học 9: Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả.

Xem lời giải

Bài tập mục I trang 129,130 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 129,130 VBT Sinh học 9: Quan sát các hình 55.1 – 4 SGK và liên hệ trong thực tế cuộc sống, sau đó chọn một hoặc một số biện pháp hạn chế ô nhiễm ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c…)

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 131 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 131 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 131 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 131 VBT Sinh học 9: Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 131, 132 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 131, 132 VBT Sinh học 9: Tại địa phương em có những tác nhân nào gây ô nhiễm môi trường?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 132 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 132 VBT Sinh học 9: Trồng nhiều cây xanh có tác dụng nào sau đây

Xem lời giải

Bài thực hành mục I trang 132, 133, 134 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài thực hành mục I Bài tập thực hành trang 132, 133, 134 VBT Sinh học 9: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Xem lời giải

Bài thực hành mục II trang 134 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài thực hành mục II Thu hoạch trang 134 VBT Sinh học 9: Thu hoạch

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất