CHƯƠNG 5. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 62,63 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 62,63 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 28.1 a, b SGK và cho biết:

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 64 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 64 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 64 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 64 VBT Sinh học 9: Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó để nghiên cứu sự di truyền một số tính trạng ở người?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 2 mục III trang 64 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 64 VBT Sinh học 9: Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điểm nào?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 65 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 65 VBT Sinh học 9: Hãy quan sát hình 29.1 SGK và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài mục II trang 65, 66 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 65,66 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 66 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 66 VBT Sinh học 9: Nêu các đặc điểm di truyền của bệnh bạch tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh và tật 6 ngón tay ở người?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 66 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 66 VBT Sinh học 9: Nêu các nguyên nhân phát sinh các tật, bệnh di truyền ở người và một số biện pháp hạn chế phát sinh các tật, bệnh đó?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 66 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 66 VBT Sinh học 9: Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Tớcnơ và bộ NST của người bình thường

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 mục I trang 67, 68 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3, 4 mục I Nhận thức kiến thức trang 67, 68 VBT Sinh học 9: ghiên cứu trường hợp sau: Người con trai và người con gái bình thường, sinh ra từ gia đình đã có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 68 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1, 2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 68 VBT Sinh học 9: Chức năng của Di truyền học tư vấn là

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 69 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 69 VBT Sinh học 9: Di truyền y học tư vấn có những chức năng gì?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 69 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 69 VBT Sinh học 9: Các quy định sau đây dựa trên cơ sở khoa học nào:

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 69 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 69 VBT Sinh học 9: Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35? Tại sao cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất