Bài 1. Menđen và Di truyền học

Bình chọn:
4.5 trên 140 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 5 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 5 VBT Sinh học 9: Em hãy liên hệ bản thân và xác định xem mình giống và khác bố mẹ ớ những điểm nào

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 5,6 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 5,6 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 6 Sách bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 6 Sách bài tập Sinh học 9: Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 6 Sách bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 6 Sách bài tập Sinh học 9: Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 6 Sách bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 6 Sách bài tập Sinh học 9: Hãy lấy các ví dụ ở người để minh hoạ cho khái niệm "cặp tính trạng tương phản".

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 7 Sách bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 7 Sách bài tập Sinh học 9: Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai?

Xem lời giải