Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Bình chọn:
4.2 trên 19 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 81,82 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 81,82 VBT Sinh học 9: Nêu một số thành tựu trong chọn giống cây trồng.

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 82,83 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 82,83 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 83 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 83 VBT Sinh học 9: Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào? Phương pháp nào được xem là cơ bản? Cho ví dụ minh họa kết quả của mỗi phương pháp đó.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 83 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 83 VBT Sinh học 9: Trong chọn giống vật nuôi, chủ yếu người ta dùng phương pháp nào? Tại sao? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 83 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 83 VBT Sinh học 9: Thành tựu nổi bật nhất trong công tác chọn giống cây trồng, vật nuôi ở Việt Nam là ở lĩnh vực nào?

Xem chi tiết

Bài 4 mục III trang 83 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 83 VBT Sinh học 9: Nhiệm vụ của khoa học chọn giống là:

Xem lời giải