CHƯƠNG 4. BIẾN DỊ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 47 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I trang 47 Nhận thức kiến thứcVBT Sinh học 9:Quan sát hình 21.1 SGK và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập mục II trang 48 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 48 VBT Sinh học 9:Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 48 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 48 VBT Sinh học 9: Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 48 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 48 VBT Sinh học 9: Hãy tìm thêm các ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Xem lời giải

Bài tập mục I trang 49 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 49 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 22 a, b, c, d SGK. Hãy trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 49 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 49 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 50 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 50 VBT Sinh học 9: Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 50 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 50 VBT Sinh học 9: Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người, sinh vật?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 50 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 50 VBT Sinh học 9: Những đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm ảnh hưởng đến thành phần và cấu trúc của vật chất di truyền

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 51 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 51 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 23.1 SGK và cho biết: quả của 12 kiểu cây dị bội (2n+1) khác nhau về kích thước, hình dạng và khác với quả ở cây lưỡng bội bình thường như thế nào

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 51,52 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 51,52 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 52 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 52 VBT Sinh học 9: Sự biến đổi số lượng NST ở một cặp NST thường thấy những dạng nào?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 52 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 52 VBT Sinh học 9: Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST là (2n+1) và (2n – 1)?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 52 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 52 VBT Sinh học 9: Hãy nêu hậu quả của hiện tượng dị bội thể?

Xem lời giải

Bài 1,2 mục I trang 53,54 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thứctrang 53,54 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 24.1, 2, 3 SGK và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 54 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 54 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 54 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 54 VBT Sinh học 9: Thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 54 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 54 VBT Sinh học 9: Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không bình thường diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 55 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 55 VBT Sinh học 9: Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu nào

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 55 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 55 VBT Sinh học 9: Đột biến số lượng NST có thể xảy ra ở các dạng tế bào nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất