Bình chọn:
4.7 trên 102 phiếu
Bài 1,2,3,4,5,6 mục I trang 135,136,137 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 1,2,3,4,5,6 mục I trang 135,136,137 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3,4,5,6 mục I Nhận thức kiến thức trang 135,136,137 VBT Sinh học 9: Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu a, b, c…) ứng với mỗi loại tài nguyên ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3…

Xem chi tiết
Bài 1,2 mục II trang 137 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 1,2 mục II trang 137 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 137 VBT Sinh học 9: Hãy nêu các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu

Xem chi tiết
Bài 1 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 1 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 9: Tài nguyên không tái sinh và tài nguyên tái sinh khác nhau như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 2 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 2 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III trang Củng cố hoàn thiện 138 VBT Sinh học 9: Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?

Xem chi tiết
Bài 3 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 3 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 9: Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch?

Xem chi tiết
Bài 4 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 4 mục III trang 138 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 138 VBT Sinh học 9: Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác (như tài nguyên đất và nước)?

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng