Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

Bình chọn:
4.1 trên 61 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 29,30 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1, 2 mục I Nhận thức kiến thức trang 29-30 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 12.2 SGK và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 30 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1, 2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 30 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 30 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 30 VBT Sinh học 9: Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường?

Xem lời giải

Bài 2 mục III trang 31 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 31 VBT Sinh học 9: Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 31 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 31 VBT Sinh học 9: Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam:nữ xấp xỉ bằng nhau?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 31 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 31 VBT Sinh học 9: Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Xem lời giải

Bài 5 mục III trang 31 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 5 mục III Củng cố hoàn thiện trang 31 VBT Sinh học 9: Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực:cái xấp xỉ 1:1?

Xem lời giải