Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bình chọn:
4.4 trên 97 phiếu
Bài 1,2,3 mục I trang 93,94 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 93,94 VBT Sinh học 9: Quan sát trong tự nhiên, hãy điền nội dung phù hợp vào các ô trống trong bảng

Xem lời giải

Bài 1,2,3 mục II trang 94 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 94 VBT Sinh học 9: Môi trường sống của sinh vật là gì?

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 94,95 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 94,95 VBT Sinh học 9: Hãy chia các nhân tố sinh thái trên thành các nhóm nhân tố sinh thái.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 2 mục III trang 95 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 95 VBT Sinh học 9: Quan sát trong lớp học và điền thêm những nhân tố sinh thái tác động tới việc học tập và sức khỏe của học sinh vào bảng 41.3

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 95, 96 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 95, 96 VBT Sinh học 9: Khi ta đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan sẽ thay đổi.

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 96 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện trang 96 VBT Sinh học 9: Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0oC đến +90oC, trong đó điểm cực thuận là +55oC.

Xem lời giải