Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bình chọn:
4.7 trên 126 phiếu
Bài 1,2 mục I trang 28 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 1,2 mục I trang 28 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1,2 trang 28 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 11 SGK hãy cho biết những điểm khác nhau cơ bản của hai quá trình phát sinh giao tử đực và cái.

Xem chi tiết
Bài 1,2 mục II trang 28 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 1,2 mục II trang 28 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 28 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Xem chi tiết
Bài 1 mục III trang 28,29 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 1 mục III trang 28,29 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 1 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 28-29 VBT Sinh học 9: Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

Xem chi tiết
Bài 2 mục III trang 29 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 2 mục III trang 29 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 29 VBT Sinh học 9: Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

Xem chi tiết
Bài 3 mục III trang 29 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 3 mục III trang 29 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 29 VBT Sinh học 9: Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 4 mục III trang 29 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 4 mục III trang 29 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 4 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 29 VBT Sinh học 9: Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh

Xem chi tiết
Bài 5 mục III trang 29 Vở bài tập Sinh học 9 Bài 5 mục III trang 29 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài tập 5 mục III Củng có hoàn thiện trang 29 VBT Sinh học 9: Khi giảm phân và thụ tinh, 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài