Bài 2. Lai một cặp tính trạng

Bình chọn:
4.2 trên 123 phiếu
Bài 1, 2, 3 mục I trang 7 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1, 2, 3 mục I Nhận thức kiến thức trang 7 VBT Sinh học 9: Quan sát bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống

Xem lời giải

Bài 1,2 mục II trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1,2 mục II Tóm tắt và ghi nhớ trang 8 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong các câu sau.

Xem lời giải

Bài 1 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 1 mục III Củng cố và hoàn thiện trang 8 VBT Sinh học 9: Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa;

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 2 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện kiến thức trang 8 VBT Sinh học 9: Phát biểu nội dung của quy luật phân li.

Xem lời giải

Bài 3 mục III trang 8 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện kiến thức trang 8 VBT Sinh học 9: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4 mục III trang 9 Vở bài tập Sinh học 9

Giải bài 4 mục III Củng cố hoàn thiện kiến thức trang 9 VBT Sinh học 9: Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen.

Xem lời giải