Bài 1,2,3 mục II trang 115 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 1,2,3 mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 115 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

Quần xã sinh vật là một tập hợp nhiều …………… thuộc ……………, cùng …………… và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

Lời giải chi tiết:

Quần xã sinh vật là một tập hợp nhiều quần th sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

Bài tập 2

Đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật là gì?

Lời giải chi tiết:

Các đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật: đặc trưng về số lượng loài (độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp) và thành phần loài (loài ưu thế, loài đặc trưng).

Bài tập 3

Số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn được khống chế như thế nào?

Lời giải chi tiết:

Số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức phù hợp với khả năng đáp ứng của điều kiện môi trường.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí