Bài 3 mục II trang 153 Vở bài tập Sinh học 9


Giải bài 3 mục II Câu hỏi ôn tập trang 153 VBT Sinh học 9: Quần thể người khác với quần thể sinh vật ở những đặc trưng nào? Nêu ý nghĩa của tháp dân số.

Đề bài

Quần thể người khác với quần thể sinh vật ở những đặc trưng nào? Nêu ý nghĩa của tháp dân số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh dựa trên các đặc điêmt giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản và tử vong, pháp luật, kinh tế, giáo dục, văn hóa.

Lời giải chi tiết

Các đặc trưng chỉ có ở quần thể người: pháp luật, kinh tế, giáo dục, văn hóa vì con người có lao động và có tư duy.

Tháp dân số cho biết đặc trưng dân số, sự chênh lệch giữa các nhóm tuổi và tiềm năng phát triển của mỗi quốc gia.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí