Bài 25. Phong trào Tây Sơn

Bình chọn:
4.1 trên 254 phiếu
Tóm tắt mục 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII Tóm tắt mục 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục 1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ Tóm tắt mục 2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

Tóm tắt mục 2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn Tóm tắt mục 1. Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn

Tóm tắt mục 1. Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785) Tóm tắt mục 2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)

Tóm tắt mục 2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785). Sau nhiều lần thất bại, Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tây Sơn hạ thành Phú Xuân - Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh Tóm tắt mục 1. Tây Sơn hạ thành Phú Xuân - Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh

Tóm tắt mục 1. Tây Sơn hạ thành Phú Xuân - Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà Tóm tắt mục 2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà

Tóm tắt mục 2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản - Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Quân Thanh xâm lược nước ta Tóm tắt mục 1. Quân Thanh xâm lược nước ta

Tóm tắt mục 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. Lê Chiêu Thống thế cùng lực kiệt, sai người sang cầu cứu nhà Thanh.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) Tóm tắt mục 2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)

Tóm tắt mục 2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789). Nhận được tin cấp báo, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế (12 - 1788),

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn Tóm tắt mục 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Tóm tắt mục 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Xem chi tiếtHỏi bài