Bài 2: Phép cộng và phép nhân các số phức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.8 trang 201 SBT giải tích 12 Bài 4.8 trang 201 SBT giải tích 12

Giải bài 4.8 trang 201 sách bài tập giải tích 12. Thực hiện các phép tính:...

Xem chi tiết

Bài 4.9 trang 201 SBT giải tích 12 Bài 4.9 trang 201 SBT giải tích 12

Giải bài 4.9 trang 201 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức:...

Xem chi tiết

Bài 4.10 trang 201 SBT giải tích 12 Bài 4.10 trang 201 SBT giải tích 12

Giải bài 4.10 trang 201 sách bài tập giải tích 12. Tính các lũy thừa sau:...

Xem chi tiết

Bài 4.11 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.11 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.11 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Tính:...

Xem chi tiết

Bài 4.12 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.12 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.12 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Cho z = a + bi. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết

Bài 4.13 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.13 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.13 trang 202 sách bài tập giải tích 12.Phân tích thành nhân tử trên tập số phức:...

Xem chi tiết

Bài 4.14 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.14 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.14 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Tính giá trị của biểu thức ...

Xem chi tiết

Bài 4.15 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.15 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.15 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Cho hai số phức...

Xem chi tiết

Bài 4.16 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.16 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.16 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây là sai?...

Xem chi tiết

Bài 4.17 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.17 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.17 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây là đúng?...

Xem chi tiết

Bài 4.18 trang 202 SBT giải tích 12 Bài 4.18 trang 202 SBT giải tích 12

Giải bài 4.18 trang 202 sách bài tập giải tích 12. Khẳng định nào sau đây sai?...

Xem chi tiếtHỏi bài