Trả lời Câu hỏi 3 mục I trang 168 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hóa năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức thực tế.

Lời giải chi tiết

Hóa năng có thể chuyển hóa thành: điện năng, thế năng, động năng, nhiệt năng, ánh sáng, âm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu