Trả lời Câu hỏi 2 mục I trang 168 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hình 48.3 mô tả một máy sấy tóc đang hoạt động. Mũi tên trên sơ đồ dòng năng lượng cho thấy sự chuyển hóa điện năng thành ba dạng năng lượng khác.

a) Tên ba dạng năng lượng đó là gì?

b) Nêu thêm một thiết bị điện biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát, phân tích hiện tượng.

Lời giải chi tiết

a) Ba dạng năng lượng đó là: Động năng, nhiệt năng, năng lượng âm.

b) Các thiết bị điện biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác là:

+ Bóng đèn: biến đổi điện năng thành quang năng và nhiệt năng.

+ Quạt điện: biến đổi điện năng thành cơ năng.

….

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu