Lý thuyết Sự chuyển hóa năng lượng KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Lý thuyết Sự chuyển hóa năng lượng KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

I. Chuyển hóa năng lượng

Năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.

II. Định luật bảo toàn năng lượng

Nội dung:

“Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác”.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài