Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 3 : Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu..

Bài 95 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 VBT toán 4 bài 95 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Hình có diện tích lớn nhất là :

A. Hình (1)                         B. Hình (2)                             C. Hình  (3)

Phương pháp giải:

- Tính diện tích các hình rồi so sánh kết quả với nhau.

- Áp dụng các công thức :

+ Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

+ Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình (1) là  :      5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích hình (3) là  :      6 × 4 = 24 (cm2)

Ta có : 20cm2 < 24cm2 < 25cm2

Vậy hình (1) có diện tích lớn nhất.

Chọn A. Hình (1).

Bài 2

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Gọi P là chu vi của hình bình hành :

               P = (a + b) × 2

trong đó a, b là độ dài cạnh của hình bình hành có cùng đơn vị đo.

Lời giải chi tiết:

Gọi P là chu vi của hình bình hành :

                P = (a + b) × 2

trong đó a, b là độ dài cạnh của hình bình hành có cùng đơn vị đo.

Chu vi hình bình hành (1) là :

               P = (6 + 4) × 2 = 20 (cm)

Chu vi hình bình hành (2) là :

              P = (5 + 3) × 2 = 16 (cm)

Chu vi hình bình hành (3) là :

              P = (4 + 4 ) × 2 = 16 (cm)

 Chu vi hình bình hành (4) là :

              P = (5 + 4) × 2 = 18 (cm)

Ta có bảng kết quả như sau : 

Bài 3

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Từ công thức : 

Diện tích hình bình hành = độ dài đáy × chiều cao

suy ra :

+ Độ dài đáy (cạnh đáy) = diện tích hình bình hành : chiều cao.

+ Chiều cao =  diện tích hình bình hành : độ dài đáy (cạnh đáy)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình H.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình H = diện tích hình chữ nhật ABCD + hình bình hành BEFC.

+ Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

+ Diện tích hình bình hành = độ dài đáy × chiều cao. 

Lời giải chi tiết:

Vì ABCD là hình chữ nhật nên AB = BC = 4cm.

Diện tích hình chữ nhật là ABCD là :

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình bình hành BEFC là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình (H) là:

 12 + 12 = 24 (cm2)

                               Đáp số: 24cm2.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 220 phiếu
 • Bài 94 : Diện tích hình bình hành

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13 VBT toán 4 bài 94 : Diện tích hình bình hành với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 93 : Hình bình hành

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 11, 12 VBT toán 4 bài 93 : Hình bình hành với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 92 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 4 bài 92 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 91 : Ki-lô-mét vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT toán 4 bài 91 : Ki-lô-mét vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 90 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 4 bài 90 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí