Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 82VBT toán 4 bài 71 : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Tách số chia thành tích của hai thừa số, sau đó áp dụng cách chia một số cho một tích để tính giá trị biểu thức. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Có 13 xe nhỏ chở được 46 800kg hàng và 17 xe lớn chở được 71 400kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số xe lớn và xe nhỏ.

- Tìm tổng số hàng xe lớn và xe nhỏ chở được.

- Số ki-lô-gam trung bình mỗi xe chở được = tổng số hàng xe lớn và xe nhỏ chở được : tổng số xe.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số xe lớn và xe nhỏ là :

17 + 13 = 30 (xe)

30 xe chở được số ki-lô-gam hàng là :

46 800 + 71 400 = 118 200 (kg)

Trung bình mỗi xe chở được số ki-lô-gam hàng là :

118 200 : 30 = 3940 (kg)

                                    Đáp số: 3940kg.

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức

a) (45876 + 37124) : 200 

    = ………………………

    = ………………………

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 

    = ………………………………

    = ………………………………

    = ………………………………

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau. 

Lời giải chi tiết:

a) (45876 + 37124) : 200

    = 83 000 : 200

    = 415

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000

    = 76372 – 130 + 2000

    = 76242 + 2000

    = 78242

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 142 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí