Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 64 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 74 VBT toán 4 bài 64 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(435 × 300\)                             \(327 × 42\)                                \(436 × 304\)

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 214 × 13 + 214 × 17 = …………………

                                     = …………………

                                     = …………………

b) 58 × 635 + 48 × 635 = …………………

                                     = …………………

                                     =…………………

c) 4 × 19 × 25  = ……………………………

                        = ……………………………

Phương pháp giải:

a) Áp dụng công thức:   \(a \times b + a \times c = a \times (b+c)\).

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm 4 và 25 lại thành 1 tích rồi nhân với 19.

c) Áp dụng công thức: \(a \times c - b \times c = (a-b)\times c\).

Lời giải chi tiết:

a) 214 × 13 + 214 × 17 = 214 × (13 +17)

                                     = 214 × 30

                                     =  6420

b) 58 × 635 – 48 × 635 = (58 – 48 ) × 635

                                     = 10 × 635

                                     = 6350

c) 4 × 19 × 25 = 4 × 25 × 19

                       = 100 × 19

                       = 1900

Bài 3

Tính:

 a)  85 + 11 × 305

      = ……………

      = ……………

 b) 85 x 11 + 305

    = ………………

    = ………………

Phương pháp giải:

Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau. 

Lời giải chi tiết:

a)  85 + 11 × 305

     = 85 + 3355

     = 3440

 b) 85 × 11 + 305

     = 935 + 305

     = 1240

Bài 4

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 28 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện trị giá 8000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học ?

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền phải trả để mua đủ bóng điện cho 1 phòng học = giá tiền của 1 bóng điện × số bóng đèn trong 1 phòng.

- Tìm số tiền phải trả để mua đủ bóng điện cho 28 phòng học = số tiền phải trả để mua đủ bóng điện cho 1 phòng học × 28.

Lời giải chi tiết:

Số tiền phải trả để mua bóng điện của mỗi phòng học là :

8 × 8000 = 64 000 (đồng)

Số tiền mà nhà trường phải trả để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học là :

64000 × 28 = 1 792 000 (đồng)

                           Đáp số: 1 792 000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 131 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí