Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 1 : Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 25 : Biểu đồ (tiếp theo)


Giải bài tập 1, 2 trang 27, 28 VBT toán 4 bài 25 : Biểu đồ (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm :

 

a) Thôn …… diệt được nhiều nhất và thôn …… diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được …… con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được …… thôn Đông …… con chuột

d) Có …… thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là ……

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để tìm số chuột mỗi thôn đã diệt được, số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột mỗi thôn đã diệt được, sau đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Quan sát biểu đồ ta có số chuột tiêu diệt được của thôn Đông là 2000 con, thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con và thôn Thượng là 2750 con.

Cả 4 thôn diệt được số con chuột là : 

2000 + 2200 + 1600 + 2750 = 8550 (con)

Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông số con chuột là :

  2200 – 2000 = 200 (con)

Vậy :

a) Thôn Thượng diệt được nhiều nhất và thôn Trung diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được 8550 con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông 200 con chuột.

d) Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là thôn Đoài, Thượng.

Bài 2

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm :

 

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là :

A. 4A                          B. 5A                          C. 5B                          D. 4B

b) Số cây lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A là:

A. 2 cây                      B. 5 cây                      C. 10 cây                    D. 17 cây 

c) Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là:

A. 63 cây                    B. 171 cây                  C. 108 cây                  D. 45 cây

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số cây mỗi lớp trồng được, số ghi ở đỉnh cột chỉ số cây mà mỗi lớp trồng được.

- So sánh số cây của các lớp để tìm lớp trồng được nhiều cây nhất

- Số cây lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A = Số cây lớp 5A trồng được –  số cây lớp lớp 4A trồng được.

- Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được = tổng số cây 5 lớp trồng được.

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát biểu đồ ta thấy số cây đã trồng được của lớp 4A là 35 cây, lớp 4B là 28 cây, lớp 5A là 45 cây, lớp 5B là 40 cây và lớp 5C là 23 cây.

Ta có : 23 < 28 < 35 < 40 < 45.

Vậy Lớp trồng được nhiều cây nhất là lớp 5A.

Chọn B.

b) Lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A số cây là :

                     45 – 35 = 10 (cây)

Chọn C.

c) Cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được số cây là :  

35 + 28 + 45 + 40 + 23 = 171 (cây)

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu
 • Bài 26 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2 trang 29, 30 VBT toán 4 bài 26 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 27 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 31, 32 VBT toán 4 bài 27 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 28 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, 2 trang 33, 34 VBT toán 4 bài 28 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 24 : Biểu đồ

  Giải bài tập 1, 2 trang 26 VBT toán 4 bài 24 : Biểu đồ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 23 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 4 bài 23 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.