Vở bài tập Toán 4 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 52 : Tính chất kết hợp của phép nhân


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62 VBT toán 4 bài 52 : Tính chất kết hợp của phép nhân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu :

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm các số có tích là số tròn chục, tròn trăm, ... lại với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Một cửa hàng có 5 kiện hàng. Mỗi kiện hàng có 10 gói, mỗi gói có 8 sản phẩm. Hỏi trong 5 kiện hàng đó có tất cả bao nhiêu sản phẩm? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1 : 

- Tìm số gói hàng có trong 5 kiện hàng = số gói hàng có trong 1 kiện hàng × 5.

- Tìm số sản phẩm có trong 5 kiện hàng =  số sản phẩm có trong 1 gói hàng × số gói hàng.

Cách 2 :

- Tìm số sản phẩm có trong một kiện hàng = số sản phẩm có trong 1 gói hàng × số gói hàng trong 1 kiện.

- Tìm số sản phẩm có trong 5 kiện hàng =  số sản phẩm có trong 1 kiện hàng × 5.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Trong 5 kiện hàng đó có tất cả số gói hàng là :

10 × 5 = 50 (gói)

Trong 5 kiện hàng đó có tất cả số sản phẩm là :

8 × 50 = 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm.

Cách 2:

Trong một kiện hàng có số sản phẩm là :

8 × 10 = 80 (sản phẩm)

Trong 5 kiện hàng đó có tất cả số sản phẩm là :

80 × 5 = 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm.

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Trong hình bên có:

A. 4 góc vuông                                            B. 8 góc vuông

C. 12 góc vuông                                          D. 16 góc vuông

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi tìm các góc vuông có trong hình. 

Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ đã cho có 16 góc vuông được đánh số như hình vẽ bên dưới :

Chọn đáp án D. 16 góc vuông. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài