Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 4 : Phân số - Các phép tính với phân số. Giới th..

Bài 125 : Tìm phân số của một số


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46 VBT toán 4 bài 125 : Tìm phân số của một số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Lớp 4B có 28 học sinh, trong đó có \(\displaystyle {6 \over 7}\) số học sinh mười tuổi. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh mười tuổi ? 

Phương pháp giải:

Để tìm số học sinh mười tuổi ta lấy số học sinh cả lớp nhân với \(\dfrac{6}{7}.\)

Lời giải chi tiết:

Số học sinh mười tuổi là:

\(\displaystyle  28 \times \dfrac{6}{7}= 24\) (học sinh)

                 Đáp số : \(24\) học sinh.

Bài 2

Lớp 4A có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng \(\displaystyle {8 \over 9}\) số học sinh nữ. Tính số học sinh nam của lớp.

Phương pháp giải:

Tìm số học sinh nam ta lấy số học sinh nữ nhân với \(\displaystyle {8 \over 9}.\)

Lời giải chi tiết:

Số học sinh nam có trong lớp là: 

\(18 \times \displaystyle {8 \over 9} = 16\) (học sinh)

                Đáp số: \(16\) học sinh.

Bài 3

Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 80m. Tính chiều dài của sân trường biết rằng chiều dài bằng \(\displaystyle {3 \over 2}\) chiều rộng.

Phương pháp giải:

Tính chiều dài của sân trường ta lấy chiều rộng sân trường nhân với \(\displaystyle{3 \over 2}.\)

Lời giải chi tiết:

Chiều dài sân trường hình chữ nhật là:

\(\displaystyle 80 \times  {3 \over 2}  = 120\;\left( m \right)\)

                Đáp số : \(120m.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 147 phiếu
 • Bài 126 : Phép chia phân số

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 VBT toán 4 bài 126 : Phép chia phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 127 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 4 bài 127 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 128 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT toán 4 bài 128 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 129 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 VBT toán 4 bài 129 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 130 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 4 bài 130 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí