Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 55 : Mét vuông


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 4 bài 55 : Mét vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết số thích hợp vào ô trống : 

Đọc số

Viết số

Một nghìn chín trăm năm mươi hai mét vuông

 

Hai nghìn không trăm hai mươi mét vuông

 

 

1969m2

 

4000dm2

Chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

 

Phương pháp giải:

Để đọc (hoặc viết) các số đo diện tích ta đọc (hoặc viết) các số trước sau đó đọc (hoặc viết) kí hiệu của đơn vị đo diện tích.

Lời giải chi tiết:

Đọc số

Viết số

Một nghìn chín trăm năm mươi hai mét vuông

1952m2

Hai nghìn không trăm hai mươi mét vuông

2020m2

Một nghìn chín trăm sáu mươi chín mét vuông

1969m2

Bốn nghìn đề-xi-mét vuông

4000dm2

Chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

911cm2

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi 1m2 = 100dm;     1dm2 = 100cm2

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 150m và chiều rộng là 80m. Tính chu vi và diện tích của sân vận động.

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2 ;        Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Sân hình chữ nhật

Chiều dài là 150m

Chiều rộng là 80m

Chu vi: ? m

Diện tích: ? m2

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật là :

(150 + 80) × 2 = 460 (m)

Diện tích hình chữ nhật là :

150 × 80 = 12 000 (m2)

                             Đáp số: Chu vi : 460m ;

                                Diện tích : 12 000m2.

Bài 4

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ ở bên dưới : 

Phương pháp giải:

Chia miếng bìa đã cho thành các miếng bìa nhỏ dạng hình chữ nhật rồi tính diện tích các hình đó.

Diện tích miếng bìa bằng tổng diện tích các miếng bìa nhỏ. 

Lời giải chi tiết:

 

Có thể chia hình đã cho thành các hình chữ nhật như sau :

Diện tích hình chữ nhật H1 là :

10 × 9 = 90 (cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật H2 là

10 – 3 = 7 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật H2 là

21 – 9 =12 (cm)

Diện tích hình chữ nhật H2 là :

12 × 7 = 84 (cm2)

Diện tích của miếng bìa là :

90 + 84 = 174 (cm2)

                   Đáp số: 174cm2.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 221 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí