Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 4 bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dùng e ke để kiểm tra rồi khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Trong các hình trên, hình vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau là:

A. Hình 4                                                      B. Hình 3

C. Hình 2                                                      D. Hình 1

Phương pháp giải:

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Dùng ê ke kiểm tra ta thấy hai đường thẳng ở hình 1 vuông góc với nhau.

Chọn đáp án D. Hình 1.

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là : ............................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các cặp cạnh vuông góc với nhau, sau đó có thể kiểm tra lại bằng ê ke. 

Lời giải chi tiết:

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là :

Cạnh AB và AD vuông góc với nhau.

Cạnh BA và BC vuông góc với nhau.

Cạnh CB và CD vuông góc với nhau.

Cạnh DA và DC vuông góc với nhau.

Bài 3

Dùng ê ke để kiểm tra viết tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau vào chỗ chấm :

a)

............................................................

b) 

.............................................................

Phương pháp giải:

Dùng e ke để kiểm tra các cặp cạnh vuông góc với nhau, sau đó nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Cặp cạnh AB và AE vuông góc với nhau.

    Cặp cạnh ED và EA vuông góc với nhau.

b) Cặp cạnh HI và HG vuông góc với nhau.

    Cặp cạnh GE và GH vuông góc với nhau.

Bài 4

Viết vào chỗ chấm :

 

a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là: .............

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là: .....................................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các cặp cạnh vuông góc với nhau, các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là : cạnh AD và cạnh AB; cạnh BA và cạnh BC.

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là: cạnh DA và cạnh DC ; cạnh CB vuông góc với cạnh CD.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 137 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí