Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 33 : Tính chất giao hoán của phép cộng


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 VBT toán 4 bài 33 : Tính chất giao hoán của phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

a + b = b + a 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính, tính rồi thử lại : 

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

- Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. a × b                                                      B. a + b × 2

C. b + a × 2                                                D. (a + b) × 2

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với với 2 (cùng một đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo) thì chu vi hình chữ nhật đó là :

(a + b) × 2

Chọn D.

Bài 4

Cho biết :

- Diện tích của mỗi ô vuông bằng 1cm2.

- Mỗi nửa ô vuông dưới đáy có diện tích bằng \(\displaystyle {1 \over 2}\)cm2.

- Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây:

Phương pháp giải:

Quan sát các hình vẽ và đếm các ô vuông hoặc nửa ô vuông rồi tìm diện tích các hình.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 36 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí