Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 78 : Chia cho số có ba chữ số


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 89 VBT toán 4 bài 78 : Chia cho số có ba chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(3621 : 213\)                                                  \(8000 : 308\)

\(2198 : 314\)                                                  \(1682 : 209\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Người ta phải dùng 264 chuyến xe chở hết 924 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng ?

Phương pháp giải:

- Đổi : 924 tấn = 9240 tạ

- Tìm trung bình số tạ hàng mỗi xe chở được = số tạ hàng 264 xe chở được : 264.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

264 chuyến: 924 tấn hàng

1 chuyến: ? tạ hàng

Bài giải

Đổi : 924 tấn = 9240 tạ

Trung bình mỗi chuyến xe chở được số tạ hàng là :

9240 : 264 = 35 (tạ)

                             Đáp số: 35 tạ.

Bài 3

Tính bằng hai cách :

Phương pháp giải:

- Cách 1: Áp dụng các quy tắc đã học về tính giá trị biểu thức:

+ Biêu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

- Cách 2 : Áp dụng công thức về chia một tổng cho một số :

\((a + b) : c = a : c + b : c\)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 173 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí