Vở bài tập Toán 4 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 56 : Nhân một số với một tổng


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 66 VBT toán 4 bài 56 : Nhân một số với một tổng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Tính :

235 × (30 + 5) = …………………………

                       = …………………………

                       = …………………………

5327 × (80 + 6) = …………………………

                         = …………………………

                         = …………………………

b) Tính (theo mẫu) : 

Mẫu :  237 × 21 = 237 × (20 + 1)

                         = 237 × 20 + 237 × 1

                          = 4740 + 237

                          = 4977

          4367 × 31 = …………………………

                          = …………………………

                          = …………………………

                          = …………………………

Phương pháp giải:

a) Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Tách thừa số thứ hai thành tổng của hai số hạng. Sau đó, khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với một số đó rồi cộng kết quả với nhau. 

Lời giải chi tiết:

a) 

235 × (30 + 5) = 235 × 30 +  235 × 5

                       = 7050 + 1175

                       = 8225

5327 × (80 + 6) = 5327 × 80 + 5327 × 6

                          = 426160 + 31962

                          = 458122

b)  4367 × 31 = 4367 × (30 + 1)

                     = 4367 × 30 + 4367 × 1

                     = 131010 + 4367

                     = 135377

Bài 2

Một trại chăn nuôi có 860 con vịt và 540 con gà. Mỗi ngày một con vịt hoặc một con gà ăn hết 80g thức ăn. Hỏi trại chăn nuôi đó phải chuẩn bị bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn để đủ cho số gà vịt đó ăn trong một ngày? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tìm tổng số con gà và vịt của trang trại.

- Tìm tổng số gam thức ăn phải chuẩn bị = số gam thức ăn 1 con ăn trong 1 ngày × tổng số con gà và vịt.

- Đổi kết quả tìm được sang đơn vị kg, lưu ý rằng : 1kg = 1000g.

Cách 2:

- Tìm số thức ăn chuẩn bị cho gà = số gam thức ăn 1 con ăn trong 1 ngày × số con gà.

- Tìm số thức ăn chuẩn bị cho vịt = số gam thức ăn 1 con ăn trong 1 ngày ×  số con vịt.

- Tìm tổng số thức ăn phải chuẩn bị = số thức ăn chuẩn bị cho gà + số thức ăn chuẩn bị cho vịt.

- Đổi kết quả tìm được sang đơn vị kg, lưu ý rằng : 1kg = 1000g.

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Số con gà và vịt có trong trại chăn nuôi là:

860 + 540 = 1400 (con)

Trong một ngày trại chăn nuôi phải chuẩn bị số ki-lô-gam thức ăn là :

80 × 1400 = 112 000 (g)

Đổi 112 000g = 112kg.

                              Đáp số : 112kg.

Cách 2

Trong một ngày trại chăn nuôi phải chuẩn bị số ki-lô-gam thức ăn cho gà là :

80 × 540 = 43 200 (g)

Trong một ngày trại chăn nuôi phải chuẩn bị số ki-lô-gam thức ăn cho vịt là :

80 × 860 = 68 800 (g)

Trong một ngày trại chăn nuôi phải chuẩn bị số ki-lô-gam thức ăn cho gà và vịt là :

43200 + 68800 = 112 000 (g)

Đổi 112 000g = 112kg.

                          Đáp số : 112kg.

Bài 3

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 248m, chiều rộng bằng \(\displaystyle {1 \over 4}\) chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều rộng = chiều dài : 4. 

- Tìm chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là :

248 : 4 = 62 (m)

Chu vi khu đất hình chữ nhật là :

(248 + 62) × 2 = 620 (m)

                                Đáp số: 620m.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 123 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.