Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 76 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 87 VBT toán 4 bài 76 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

a) \(380 : 76\)                           \(495 : 15\)                                \(765 : 27\)

b) \(9954 : 42\)                         \(24662 : 59\)                            \(34290 : 16\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Xe thứ nhất chở 27 can dầu, mỗi can chứa 20\(l\). Xe thứ 2 chở các thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 45\(l\) và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90\(l\). Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu thùng dầu ?

Phương pháp giải:

- Tìm số lít dầu xe thứ nhất chở = số lít dầu ở mỗi can × số can.

- Tìm số lít dầu xe thứ hai chở = số lít dầu xe thứ nhất chở + 90\(l\).

- Tìm số thùng dầu xe thứ hai chở = số lít dầu xe thứ hai chở : số lít dầu trong 1 thùng.

Lời giải chi tiết:

Xe thứ nhất chở được số lít dầu là :

27 × 20 = 540 (\(l\))

Xe thứ hai chở được số lít dầu là :

540 + 90 = 630 (\(l\))

Xe thứ hai chở được số thùng  dầu là :

630 : 45 = 14 (thùng)

                             Đáp số: 14 thùng.

Bài 3

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Tính kết quả của các phép tính rồi nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 138 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí