Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 1 : Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 2 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 VBT toán 4 bài 2 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính : 

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về cộng, trừ, nhân, chia hai số tự nhiên. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

34365 + 28072                                        79423 – 5286

5327 × 3                                                  3328 : 4 

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về cộng, trừ, nhân, chia hai số tự nhiên. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \((>; <; =)\) : 

Phương pháp giải:

1) Trong hai số:

- Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. 

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải. 

3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 38 572 là:

A. 85 732                                  B. 85 723

C. 78 523                                  D. 38 572

Phương pháp giải:

So sánh các số đã cho, từ đó tìm được số lớn nhất trong các số đó. 

Lời giải chi tiết:

So sánh các số đã cho ta có : 

38 572  <  78 523  <  85 723  <  85 732

Vậy số lớn nhất trong các số đã cho là :     85 732.

Chọn A. 85 732 

Bài 5

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Số tiền mua 1 loại hàng = giá tiền khi mua 1 quả (hoặc 1kg) \(\times\) số lượng đã mua. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu
 • Bài 3 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT toán 4 bài 3 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 4 : Biểu thức có chứa một chữ

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6 VBT toán 4 bài 4 : Biểu thức có chứa một chữ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 5 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 VBT toán 4 bài 5 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 6 : Các số có sáu chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 4 bài 6 : Các số có sáu chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 7 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT toán 4 bài 7 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí