Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 34 : Biểu thức có chứa ba chữ


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40 VBT toán 4 bài 34 : Biểu thức có chứa ba chữ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10.

        Nếu a = 8, b = 5, c = 2 thì :

              a + b + c = ………………………

              a – b – c = ………………………

              a × b × c = ………………………

Phương pháp giải:

- Thay chữ bằng số vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị của các biểu thức đó. 

- Biểu thức chỉ có phép cộng, chỉ có phép trừ hoặc chỉ có phép nhân thì tính lần lượt từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Nếu a = 8,  b = 5, c = 2 thì :

               a + b + c = 8 + 5 + 2 = 15.

               a – b – c = 8 – 5 – 2 = 1.

               a × b × c = 8 × 5 × 2 = 80.

Bài 2

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Thay chữ bằng số vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức chỉ có phép cộng hoặc chỉ có phép nhân thì tính lần lượt từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì :

       a – (b + c) = ………………………

và   a – b – c = ……………………………

Phương pháp giải:

- Thay chữ bằng số vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức chỉ phép trừ thì tính lần lượt từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì :

       a – (b + c ) = 12 – (6 + 2) = 12 – 8 = 4

và   a – b – c = 12 – 6 – 2 = 6 – 2 = 4.

Bài 4

Cho biết a, b, c là các số có một chữ số. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức : a + b + c = ……………

b) Giá trị bé nhất của biểu thức : a + b + c = ……………

Phương pháp giải:

Vì a, b, c là các số có một chữ số nên ta tìm được giá trị lớn nhất của các số a, b, c là 9 và giá trị nhỏ nhất của các số a, b, c là 0. Từ đó tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức  a + b + c.

Lời giải chi tiết:

Vì a, b, c là các số có một chữ số nên ta tìm được giá trị lớn nhất của các số a, b, c là 9 và giá trị nhỏ nhất của các số a, b, c là 0.

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức a + b + c là :

               a + b + c = 9 + 9 + 9 = 27.

b) Giá trị bé nhất của biểu thức a + b + c là :

              a + b + c = 0 + 0 + 0 = 0.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 49 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí