Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1, tập 2 Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bài 42 : Hai đường thẳng song song


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT toán 4 bài 42 : Hai đường thẳng song song với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm : 

a)

Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là : ...............

b) 

Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là : ..................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song với nhau. 

Lời giải chi tiết:

a) Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là: Cặp cạnh AB và DC ; cặp cạnh AD và BC.

b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là: Cặp cạnh MN và QP ; cặp cạnh MQ và NP.

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD như hình bên.

a) Các cạnh song song với cạnh MN là ..........................................................

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là ................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song hoặc vuông góc với nhau. 

Lời giải chi tiết:

a) Các cạnh song song với cạnh MN là: cạnh AB và DC.

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là: Cạnh DM và CN.

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm :

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

- Hình MNPQ là : …………………………

- Hình DEGHI là : …………………………

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

- Hình MNPQ là : …………………………

- Hình DEGHI là : …………………………

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song hoặc vuông góc với nhau. 

Lời giải chi tiết:

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

- Hình MNPQ là : cặp cạnh MN và QP.

- Hình DEGHI là: cặp cạnh DI và GH.

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

- Hình MNPQ là: cặp cạnh vuông góc là MN và MQ, cạnh QM và QP.

- Hình DEGHI là: cặp cạnh ID và IH, cạnh HI và HG, ED và EG.

Bài 4

Tô màu hình tứ giác có các cặp cạnh song song với nhau trong mỗi hình sau:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm hình tứ giác có các cặp cạnh song song với nhau rồi tô màu các hình tứ giác đó.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 62 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí